Ampe Kìm (Clamp Meters)

Máy đo Oxy hòa tan

Đầu dò nhiệt độ ( Cảm biến nhiệt độ )